آرژنین در جوجه گوشتی

آرژنین در جوجه گوشتی

 

ارزیابی استفاده از سطوح بالاتر آرژنین در جیره های جوجه های گوشتی

 

 

آرژنین یک اسید آمینه ضروری برای طیور است. نشان داده شده است که افزودن آرژنین در سطوحی که نسبت به مقادیر توصیه شده بالاتراست، تأثیر مثبتی بر عملکرد رشد در جوجه های گوشتی دارد.
آرژنین یک آمینو اسید همه کاره است که عملکرد پروتئین زایی و عملکرد تغذیه ای در بدن حیوان دارد. آرژنین به دلیل چند کارکردی خود می تواند متابولیسم، رشد، ایمنی و وضعیت سلامت کلی را از طرق مختلفی تحت تاثیر قرار دهد. همچنین نشان داده شده است که بیان و ترشح هورمون های آنابولیک مانند انسولین، هورمون رشد (GH) و فاکتور رشد شبه انسولین 1 (IGF-1) را القا می کند.
1- تسریع بازسازی مخاط و بهبودی اختلالات گوارشی
2- بهبود یکپارچگی اپیتلیال و عملکرد سد دفاعی
3- تعدیل ایمنی
4- فعالیت ضد التهابی
5- مهار پاتوژن های روده ای
6- بازسازی میکروب های مفید
 
تحقیقات گسترده نشان داده است که نیاز به آرژنین در جوجه های گوشتی می تواند به طور قابل ملاحظه ای با توجه به ترکیب جیره و شرایط محیطی متفاوت باشد.
نشان داده شده است که مکمل آرژنین بالاتر از سطوح توصیه شده، مانند آنچه که توسط NRC یا شرکت های پرورشی منتشر شده است، برای سلامت جوجه های گوشتی، عملکرد رشد و صفات فرآوری مفید است.

سطوح آرژنین:


مطالعه ای برای ارزیابی اثرات مکمل آرژنین (به عنوان مثال، نسبت آرژنین کل به لیزین کل 1.20 به جای نسبت 1.06-1.08 توصیه شده توسط شرکت های اصلاح نژاد) بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی طراحی شد. ارزیابی تاثیر آن بر:
عملکرد کبد، مشخصات متابولیک خون، و همچنین روی میکروبی های روده. برای دستیابی به این هدف، یک جیره غذایی مکمل با ال-آرژنین به مدت 49 روز تجویز شد.

نتایج

 
بررسی در مقایسه با پرندگان شاهد، آنهایی که مکمل آرژنین را دریافت کردند عملکرد معنی داری داشتند که وزن نهایی بدن بالاتر در سن49 (3778 گرم در مقابل 3937 گرم؛ P <0.001)، نرخ رشد بالاتر (76.15 گرم در مقابل 79.46 گرم وزن بدن که روزانه به دست می‌آید( P <0.001)، و ضریب تبدیل کمتر (1808 در مقابل 1732؛ P <0.05) را نشان دادند.
غلظت پلاسمایی آرژنین، بتائین، هیستیدین و کراتین در پرندگان مکمل نسبت به گروه کنترل آنها بیشتر بود، همانند کراتین، لوسین و سایر اسیدهای آمینه ضروری در کبد بالاتر بود.
در مقابل، غلظت لوسین در محتوای سکوم برای پرندگان مکمل کمتر بود.

نتیجه گیری

 
پیشرفت های مشاهده شده در مورد عملکرد رشد، مزایای مکمل آرژنین را در تغذیه جوجه های گوشتی تایید می کند.
می توان فرض کرد که بهبود عملکرد یافت شده در این مطالعه با افزایش دسترسی به آرژنین، بتائین، هیستیدین و کراتینین در پلاسما و کبد مرتبط است. همچنین به دلیل ظرفیت آرژنین اضافی در جیره غذایی برای بهبود بالقوه شرایط روده و سودمندی میکروب های پرندگانی که مکمل آرژنین دریافت کردند.
 
با این حال، مورد دوم، در میان سایر سؤالات پژوهشی که از این مطالعه به وجود آمد، هنوز به تحقیقات بیشتری نیاز دارد تا به وضوح روشن شود.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.