مکمل افزایش جوجه درآوری

 

تغذیه و مدیریت مرغ مادر: تاثیر بر عملکرد گله

تغذیه و مدیریت مرغ مادر فاکتورهای اساسی در عملکرد پرنده است. امکان دستیابی به حداکثر تعداد جوجه های قوی و زنده می دهد این مقاله جنبه های مهمی را که برای بهینه سازی کیفیت جوجه باید در نظر گرفته شود خلاصه می کند:
1-یکنواختی مرغ مادر
2- وضعیت رشد عضلات و ذخایر چربی مرغ مادر در زمان تحریک نور
3-اهمیت برنامه های سلامت
4-کیفیت تخم مرغ نطفه دار
نتاج حاصل از مرغ مادری که مواد مغذی کافی دریافت نکرده اند یا زمانی که از یک فرمول ضعیف استفاده کرده است ممکن است مرگ و میر زودرس بالاتری را نشان دهند
پرورش دهندگان مرغ مادر به خوبی می دانند که مدیریت و تغذیه مرغ مادر نقش اساسی در دستیابی به حداکثر تعداد جوجه های زنده با سرزندگی خوب دارد. جنبه های مختلف مدیریت مرغ مادر به طور قابل توجهی بر کیفیت جوجه تأثیر می گذارد. این موارد عبارتند از: یکنواختی مرغ مادر و وزن تخم، وضعیت مرغ مادر (ذخایر گوشتی و چربی) در لحظه تحریک نوری (MOLS)، برنامه واکسیناسیون و کیفیت تخم‌های جوجه‌آوری.
پرورش دهندگان جوجه های گوشتی معمولاً دوست ندارند جوجه ها را از مرغ مادر جوان دریافت کنند چون جوجه ها کوچکتر هستند و معمولاً تلفات هفته اول بالاتری دارند.
در هشت هفته اول یکنواختی مرغ حاصل می شود و از هفته 16 یکنواختی گوشت و چربی برای یکنواختی جنسی خوب مرغ ها مهم است. مرغ ها باید از نظر اندازه و رشد تا حد امکان نزدیک به هم باشند.

 

شرکت مفید دانه باروک

 

با تولید مکمل افزایش جوجه درآوری باعث افزایش درصد هچ در فارم های مرغ مادر شده است.